Aftonbladet ökar gapet till Expressen.

Aftonbladet ökar gapet till Expressen. I januari är Aftonbladet 129 900.exemplar större.