Du ser inte klok ut

När du blåser ut genom munnen. På den här sidan finns bildbevisen för det också.