Sensationalist daily Expressen

Reuters: Dagens Nyheter newspaper did not give any more details, while the sensationalist daily Expressen said the man had been freed for lack of evidence.

Har inte sett det tidigare, men nu kallar Reuters Expressen för en sensationstidning, eller har någon annan en bättre översättning?