Författare bloggar hos nätbokhandel

Sedan tidigare har nätbokhandeln Amazon försett sina kunder med läsarkommentarer och recensionsutdrag. Nu tar man ett steg till och låter författare blogga på sin sajt, skriver New York Times. Projektet kallas Amazon Connect och är ett sätt att öka kontakten mellan författare och läsare – på samma gång som man hoppas kunna få fler kunder. Floran av bloggande författare är lika varierad som deras sätt att hantera mediet. Nyligen skrev den religiöse författaren Mike Jeffres ett brandtal mot julens konsumtionshets medan David Dodd, som satt samman en samling med rockbandet Grateful Deads texter, gått i polemik med en läsare som ifrågasatte huruvida verket var komplett.

(Via Sundsvalls Tidning.)