Radio 4 – John Lennon Season

John Lennon Season: ”A season of programmes across the BBC to commemorate the 25th anniversary of John Lennon’s death”. Och på måndag lägger de ut ”The Wenner Tapes” som John Lennon gjorde med Rolling Stone.