Nyheterna på internet ändras utan att det syns

Tidningen Sesam:
När man läser nyheter på internet, läser man inte en färdig artikel. Journalisten kan ändra artikeln efteråt. Det kan ändra sättet att skriva nyheter. Kanske blir det svårare att lita på att det man läser är sant. Det skriver Michael Karlsson i sin nya avhandling om journalistik och nya media.”