Vassa eggen redesignar

Vassa eggen har gjort en mindre redesign. Mer svärta i det. Luktar nästan lite trycksvärta från skärmen. Skönt.
Jag kanske också borde skärpa till den här sidan någon gång…