Gammel-bloggare blir chef på Google

Neo-vd blir chef på Google: ”Nicklas Lundblad, vd och redaktör på tidningen Neo, blir policychef på Google i Norden.”

(Via Dagens Media.)