Noterat 2010-02-08

  • Undertecknad skall under våren skriva en bok som behandlar hur nätjournalistiken har utvecklats i Sverige under de senaste sex åren. Boken ges ut av Sim(o) och beräknas finnas tillgänglig i…
  • Styrelsen för Dagens Nyheter har beslutat att starta ett utvecklingsprojekt för att ta fram en digital DN.
    Den digitala versionen av DN kommer att ha en liknande läsupplevelse som papperstidningen…