Schlager blir bok

Schlager blir bok

30 år efter att musiktidningen Schlager lades ner ger två av dess grundare ut en antologi med texter från tidningens tre första år.