@pelles pimpar ett kylskåp och får en ifridge?

Ipad 2 på kylen, originally uploaded by pellesten.