Skickat från min iPhone: 12 juli 2011

  • Datainspektionen ställer Facebook mot väggen
    Datainspektionerna i de nordiska länderna har slagit sig samman för att ställa Facebook mot väggen.