Blir alltid bäst resultat när man låter barnen sköta alla skolenkäter

20120220-165815.jpg

  • Ola Henriksson2012-02-20, 17:32

    Vår femåring tittade nyfiken in över en liknande enkät och hade helt andra synpunkter än föräldrarna, visade det sig. Så han fick  stå för svaren. Dock inte lika tvetydiga som din bild 😉

Lämna en kommentar