gunnar ❤ kraftwerk

57 minuter Kraftwerk att falla för igen och igen och igen.

[spotify id=”spotify:user:g:playlist:2P0DTciuM4VlkGh85QWiX4″ width=”300″ height=”380″ /]