Vil lage norsk digitalt folkearkiv

Vil lage norsk digitalt folkearkiv: ”— Da tenker jeg ikke at vi trenger et backupsystem for det norske folk, men at vi trenger en frivillig deponeringsordning for materiale og data som ikke blir omfattet av pliktavleveringsloven, sier han.

(Via NRKbeta.)