Dagens domäner: Douglas Roos vann – Astrid Lindgren förlorade

Nyheter24 får nyhetertjugofyra.se (beslut)

Astrid Lindgren får inte tummeliten.se (beslut)