Barnen sjunger egna reklamjinglar: Statoil var en stalledräng


❤️ 9