≡ Menu

maj 2014

4 myths about Apple design, from an ex-Apple designer:

Fast Company:

Before founding Storehouse, Kawano was a senior designer at Apple for seven years, where he worked on Aperture and iPhoto. Later, Kawano became Apple’s User Experience Evangelist, guiding third-party app iOS developers to create software that felt right on Apple’s platforms. Kawano was with the company during a critical moment, as Apple released the iPhone and created the wide world of apps.

In an interview with Co.Design, Kawano spoke frankly about his time at Apple–and especially wanted to address all the myths the industry has about the company and about its people.

Interesting comments from a guy who was in the trenches.

∞ Read this on The Loop

(Via The Loop)

Hopplöst läge för svenska e-boksbutiker:

Vad beror då detta på? Ja, det visar att den rapporterade försäljningsökningsinbromsningen (för jo, trots allt ökar den ännu) främst handlar om försäljning via Elib, bokförlagen har även börjat sälja sina böcker via Apples iBooks och Googles Play, och där ser det ljusare ut. Magnus Nytell på Bonnierförlagen konstaterar i artikeln att det är relativt stillastående för dem i försäljningen via Elib, men vi har ett tillskott av återförsäljare och tack vare Apple och Google ligger vi på plus 100 procent i försäljning jämfört med förra året. Hur utvecklingen överlag ser ut i Apples och Googles butiker lär vi aldrig få veta, eftersom inget av företagen lämnar ut siffror nedbrutna på enskilda marknader.

(Via Daniel Åberg)