Två Steve är en för mycket

Guess what, you’re Margaret from now on
Steve Jobs