Lätt värt att lägga 30 min på

Stewart Butterfield startade Flickr och nu gör han bra saker med Slack.