Video: På sjön går allt lätt.

[evp_embed_video url=”https://gunnar.se/wp-content/uploads/2015/07/Pa-sjon-gar-allt-latt.mp4″ width=”600″ ratio=”1.0″]

❤️ 10