Lemberg och Guillou köper illegal kpist 1967

En klassisk artikel som nu har 48 år på nacken.

Lemberg och Guillou köper illegal kpist 1967:

NewImageI deras artikel, publicerad i den feministiskt initiativ stämplade kulturtidningen Fib aktuellt nr 4 1967, så får man läsa om deras 4 dygn i Stockholms undre värld och hur lätt det var att få tag på kpistar och andra vapen.

(Via Herrtidning)