Nu går vi mot .stockholm

För att få använda en .stockholm-domän till sin verksamhet måste webbplatsen nå upp till en viss kvalitet. Dels kvalitet på säkerheten, det grafiska och språk och tillgänglighet. Dels kvalitet på mål och mätpunkter.

http://utveckling.stockholm.se/2018/07/11/nu-gar-vi-mot-stockholm/

http://utveckling.stockholm.se/2018/07/11/nu-gar-vi-mot-stockholm/