Video: Att månadens demo på @svt avslutas med fanfar kändes rätt och mäktigt. Tack!!


[evp_embed_video url=”https://gunnar.se/wp-content/uploads/2018/09/Att-manadens-demo-pa-@svt-avslutas-med-fanfar-kandes-ratt-och-maktigt.-Tack.mp4″ width=”600″ ratio=”1.0″]

❤️ 0