Greg’s Digital Archive

På Greg’s Digital Archive så har Greg lagt ut arbetsprover på bilder som han ”tvättar”. Ja, han gör så att modeller ser ut som modeller som vi är vana att se dem. Ja, vad ska man säga?

Lämna en kommentar

Next post:

Previous post: