Noterat 2010-02-08

  • Undertecknad skall under våren skriva en bok som behandlar hur nätjournalistiken har utvecklats i Sverige under de senaste sex åren. Boken ges ut av Sim(o) och beräknas finnas tillgänglig i…
  • Styrelsen för Dagens Nyheter har beslutat att starta ett utvecklingsprojekt för att ta fram en digital DN.
    Den digitala versionen av DN kommer att ha en liknande läsupplevelse som papperstidningen…

Lämna en kommentar