En klassisk artikel som nu har 48 år på nacken. Lemberg och Guillou köper illegal kpist 1967: I deras artikel, publicerad i den feministiskt initiativ stämplade kulturtidningen Fib aktuellt nr 4 1967, så…