jwz – How to use Facebook with a feed reader RSS kan vara nyttigt till mycket. (tags: facebook rss) tasty – iPhone delicious client Den här appen använder jag numera för allt som…