Ranchero: NetNewsWire Lite 1.0b7. Kör

Ranchero: NetNewsWire Lite 1.0b7. Kör man Mac OS X så vill man titta på det här.