1905 Norge, Sverige & unionen

Den 14 januari öppnar en ny sajt på internet med anledning av nästa års hundraårsminne av unionsupplösningen mellan Sverige och Norge. På adressen www.nb.no/baser/1905/ publiceras originaldokument, tryck och bilder från Sverige och Norge med anknytning till händelserna under 1905. En bibliografi och nyskrivna artiklar kommer att komplettera materialet. Bakom satsningen står bland andra Riksarkivet och Kungliga biblioteket.
(Populär historia)