4plus Skavankerna blottas i den röst som brukar kallas landets bästa.

Läs mer av det här på Aftonbladet Nöjesliv