Exjobb om bloggar för Ericsson

Henrik Gustafsson gör ett exjobb för Ericsson om bloggar. Låter mycket intressant. Får gratulera Henrik till Mac-köpet också!

”LM Ericsson är intresserade av att använda bloggar, både för kommunikation internt och i externa relationer. Examensarbetet skall ligga till grund för beslutsfattandet beträffande hur och i vilken omfattning man skall integrera bloggen i sin befintliga verksamhet och teknik.”