BoR:ed - Eniro vet var: "

Att automatiserad och kontextuellt styrd onlinereklam kan bli komisk eller smått skrämmande är inget nytt (ett exempel från 2004). Rigg (som passande nog kallar sin blogg för ipren) har hittat ytterligare ett exempel:

eniro_vivetvar.png

"

(Via Researcher.)