I tävlingen snygga omslag vinner Vanity Fair nio gånger av tio. November 2007 ser riktigt bra ut. PS. På vanityfair.com finns en rikigt bra Kennedy-sajt.