gunnar.se


Reuters.com använder Google Docs på ett smart sätt

#

Bild 3.jpgGraferna på Reuters valsida görs i Google docs och hämtas live upp som bilder från Google för att visas upp på Reuters sida. Väldigt enkelt och samtidigt smart. Google visste inte ens om att Reuters hade gjort det här utan blev glatt överraskade kan man förstå när man läser det här på bloggen om Google docs. Vill man se fler exempel på kreativa sätt att publicera material från Google docs så finns det samlat på den här bloggen.