TUAW tipsade om ett nytt program till Macen, Polaroid, som kan göra polaroidbilder av dina bilder. Gillar det skarpt. Här ska det lekas.

berit-pola02.jpg
IMG_3180-pola.jpg