gunnar.se


Joakim Jardenberg julstädar och flyttar

#

Joakim Jardenberg meddelar att han julstädar tidigt i år och börjar med att fixa till bland sina elektroniska hem. Jocke finns numera på www.jardenberg.se.

Kan själv uppladdad till Flickr av marie_nordqvist