Får det har resultatet hemma. Är det bra eller dåligt? Känns som det har blivit sämre.