Människor man möter vid ett övergångsställe: Boris Pankin