readability.png
Läser du längre texter på nätet i en tidning t ex? Ganska ofta är det ganska svårtläst. Med Readability från Arc90 blir det mycket lättare att läsa längre texter.