“Blir skylten billigare om vi väljer mindre grad på bokstäverna?”