Svensk polis - en av mina favorittidningar. Riktigt bra