“Det ligger två döda polismän i fontänen utanför Eastmaninstitutet”