Barnen sjunger egna reklamjinglar: Statoil var en stalledräng