Den massiva dörren till Studio 1 är nu #allatiders