Istället för sjungande koreanska adoptivpäron bjöd Schyffert och Lindström på två sjungande svampar. #ägd