Hänt Extra blir en fantastisk tidning med iOS-Appen Jetpac spotter.