1. Året då jag hade fler hälsoappar än nyhetsappar. Säkert hälsosamt. På nått sätt.