Mer reklam. Hur berättar man att Fiat är bra? Duger den åt Enzo Ferrari, grundare till Ferrari så duger den åt dig.