”Glöm inte: Här ska det ligga en rubrik som lockar till klick”